"ტორინო" - "ინტერი": მატჩის მოკლე მიმოხილვა

image
"ტორინო" - "ინტერი" მატჩის ლაივი და ოფიციალური შემადგენლობები:

ტორინო ( 4-3-3): ჰარტი, ზაპაკოსტა, როსეტინი, მოლინარო, მორეტი, ბაზელი, ლუკიჩი, აკუაჰი, იტურბე, ლიაიჩი, ბელოტი.


ინტერი (4-2-3-1): ჰანდანოვიჩი, დ'ამბროზიო, მედელი, მირანდა, ანსალდი, გალიარდინი, კონდოგბია, კანდრევა, ბანეგა, პერიშიჩი, იკარდი.

საყურებელი ლინკები:

livetv.sx

gooool.org

წყარო: fc inter.ge

1 არ მომწონს  • ავტორი: interista
  • ნახვები: 1256 / 60
  • 18-03-2017, 20:19
იკრძალება
1. კომენტარებში 2 სმაილზე მეტის გამოყენება.
2. სხვა თემაზე კომენტარების წერა.
3. ცენზურის დარღვევა, პროვოკაცია, კლუბის ან ფეხბურთელების შეურაწყოფა.
StudioGB
StudioGB 21 მარტი 2017 20:03
ციტატა: interista
ციტატა: Diego22
interista,
მასწავლე როგრო დავწერო, როცა მეცლება შეგეშველები 1-2 სტატიით

me verr gaswavli dzma vazgens utxari meore adminia da is gaswavlis facebooki agar maqvs d aaq ase ver agixsni tu damexmarebi kargi iqneba matchis liveebi rom dado shen tundac video mimoxilva shemdeg kargi iqneba. italiuri vici me da iset siaxleebs me davdeb raa. sagamos saatebshi ufro mecleba xome mere me.. jer mainc es dgeebi movicli xvalidan da davdeb siaxleebs
StudioGB
StudioGB 21 მარტი 2017 20:02
კარგი მატჩი იყო
interista 21 მარტი 2017 18:02
ციტატა: Diego22
interista,
მასწავლე როგრო დავწერო, როცა მეცლება შეგეშველები 1-2 სტატიით

me verr gaswavli dzma vazgens utxari meore adminia da is gaswavlis facebooki agar maqvs d aaq ase ver agixsni tu damexmarebi kargi iqneba matchis liveebi rom dado shen tundac video mimoxilva shemdeg kargi iqneba. italiuri vici me da iset siaxleebs me davdeb raa. sagamos saatebshi ufro mecleba xome mere me.. jer mainc es dgeebi movicli xvalidan da davdeb siaxleebs
interista 21 მარტი 2017 17:59
ციტატა: Vieri
interista,
genacvale dzma amistvisac didi madloba

arafers chemi dzma rac shemdizlia maqsimalurad vcdilob saxlshi agar var sxva qveyanashi var da aq imdenad ver vicli rac shemidzlia amqsimalurad vecdebi davdo xval da zeg ufro mecleba rac siaxlea shemovyri exlac male mivals axlshi da davdeb rac siaxlea saintereso..
Diego22 21 მარტი 2017 17:46
interista,
მასწავლე როგრო დავწერო, როცა მეცლება შეგეშველები 1-2 სტატიით
Vieri 21 მარტი 2017 17:21
interista,
genacvale dzma amistvisac didi madloba
interista 21 მარტი 2017 15:46
Vieri,
kargad daakvirdi awi chemi dzma da mixvdebi rom saits erti mwerali yavs romelsac xandaxan ar scalia da savaraudod amis mere xshirad ar mecleba tu vinme damexmareba ufro xshirad daideba siaxleebic da matchis shemdgomi komentarebic vecdebis agamoti dvdo rame saxlshi rom mival..
interista 21 მარტი 2017 15:45
Tifoza,
ar mecala jigaro tu vinme damexmareba da statiebis wera amrto me ar momiwevs daideba ;)
Vieri 21 მარტი 2017 13:32
dakvirvebuli var rodesac vagebt an pres vtamashobt erti 3 dge aranaeri siaxle ar ideba:D rom vigebt naxevar saatshi ikreba pexburtelebis da mcvrtnelis matchis shemdgomi komentarebi, video mimoxilva da ravi kvelaperi ertad. rom ver vigebt araa saintereso ra komentars gaaketebs an mcvrtneli an pexburtelebi?
Tifoza 21 მარტი 2017 12:05
radganac torinostan nichia vitamashet siaxleebis dadeba sachiro ar aris? :D
zep
zep 20 მარტი 2017 22:09
Vieri,
100%
Vieri 20 მარტი 2017 14:42
gunds angrevs mcvrtnelis xshiri cvla. kvela mcvrtnels sxva xedva aqvs sxva midgoma da carmoidginet pexburtelebis mdgomareoba amden mcvrtnels rom gamoicvli rogor iqnebi. 2010 clis mere anu mourinios mere ramdeni mcvrtneli gamovicvalet? 10ze meti tuar vcdebi da es 5 celicadshi moxda tan ert sezonshi 2 jer vicvlidit zogjer. maxsovs ranierma 8 tamashi moigo zedized magram mere chaakoita.carmatebas mashin agcev rodesac gunds erti mcvrtneli kavs minimum 2-3 celi da sherchevis dros unda iko zusti da mand ar unda daushva shecdoma. rac ar unda vabralod macaris, manchinis piolis da a.sh mainc interis mtavari problema arascori menejmentia bichebo. gundshi araa scori xedva scori midgoma zemodan. martalia ert da or celshi sheidzleba ver miagcio carmatebas magram unda gqondes gegma da unda mikve am gegmas daes moxerxdeba rodesac airchev scor kurss da rodesac shearchev gundidtvis scor da sachiro mcvrtnels. iko periodi rodesac inters dzaan magari pexburtelebi kavda magram ver agcevda carmatebebs mashinc iko ragac problemebi gundshi. iseti sastavi kavda inters zamenazec iseti pexburtelebi ijda meore gundi gamovidoda matgan. ase rom interis problema me mainc vtvli mmartvelobashia ragac aklda inters sul, titqos kvelaperi qonda magram ragac aklda da carmateba ar modioda. me tqveni ar vici vin ramdeni xania inters baleshikobs, magram me 2000 clidan vbaleshikob da am clebis ganmavlobashi rasac vxedav magas vlaparakob. rac ar unda vidzaxot piolis braliao araa piolis brali piolis rac sheudzlia imas aketebs. rodesac mogkavs xom ici ras carmoadgens? xom ici ra gauketebia sadac mushaobda? ici rataqtikosiacaa da modi axla nu davabralebt piolis gaxdes is rac araris. amitom xeldzgvaneloba unda gadadgas scori nabiji tundac pexburtelebis kidvis dros tundac mcvrtnelis archevis dros radgan kovel cels dashvebuli shecdoma koveli chavardnili sezonia da mere vidzaxot 10 turit adre shansebi gvaqvs tu ara ligaze gasvlis. ar mobezrdat? rit ver daakenes gundi rit ver modzebnes shesabamisi gza rom gundi pexze daakenon. piolis vlandzgavt kiara madloba vutxrat 10 adgilze rom ar vart. ki vercerti principuli tamashi ver mogvagebina magram mogvagebina iset gundebtan romlebtanac tundac pirvel creshi da tundac cina sezonshi vagebdit an ver vigebdit. ar unda vikot umadurebi da unda vxedavdet imas rasac aketebs es kaci gundistvis. paqtia gundi shekra da gunds daamsgavsa. kvelam vicit pioli araa top mcvrtneli magram man gundi gamoacocxla paqtia. momaval cels ratqmaunda magali donis mcvrtneli gvchirdeba torem davrchebit iseva aset mdgomareobashi
Bakointer 19 მარტი 2017 21:01
Erts ver vamugameb piulos zamenebi aqvs mkvleli )))) banega ro gaiyvana mokla centrii.... brozo xo brozoa ra mario ar gamoiyvana ))) cota mshishara mwvrtnelia dzan frtxilia ) da vfiqrob mancho ar unda gaeshvat 1 kvurit adre dzan susulele gaaketrs. Mara erti gansxvaveba martalia uazro shecdomebs ushvrbs mwvrtneli mara momwons to cdilobenn bichebi bolomde da kide ibrdzolebenn.... :) forza inter saswaulrbia gjerodet gaval ligazee ))
TEMO bolqvadze 19 მარტი 2017 12:45
liveskorese tamashis yuteb tu sheuracyopa iyo ar vicodi.izvini bichebo.
TEMO bolqvadze 19 მარტი 2017 12:29
sheuracyopas aq aravis vayeneb da rac migulisxmia sheuracyopa.aq shemovdivar da magrad mixaria tqveni komentarebi da saiti ro aqtiurobs.interis fanebi vart da ertmanets vcert komentarebit chvens azrebs da didi survili maq yvela gagicnot da dagiaxlovdet.me chemi azri vtqvi.da piolis mosvlit uketes pexburts tamashobs interi vidre cina cleebishi.suningi tu ar ereva mashin arc mancho unda gaeshvat,manchos satranspero politika ar moeconat da vinc undodat is iyides da vinc manchos undoda uari utxres.ra azri qonda mashin gashobas tu unda eyidat ar skamze unda daelpot.aegentinelebis klaniao da dzanetis dzmakacebiao vambobt palasio da nagatomo da magito atamashebso tu amboben.suningis pavoritia da barbosas ar atamashebs.tu piolis suningi kidia? me imas kiar vambob ro ar unda itamashos.mec magrad minda mag bichis tamashi da mimda ro gaqachos da darches prosto piolim kargad icis rac xdeba da intershi kido bevri chkviani kacia dzaneti samueli interis guli da sulia.darcmunebuli var yvela ar daikidebda.simeone ra taktikas tamashobs rac atletikoshia sul erti cyoba aq 4-4-2 mag kacis sxva taktika ar minaxavs.me vtqvi da sup am azrze viqnebi simeone an konte tu ar mova pioli unda darches.da momavali clidan shedegsac dadebs.
forzainter 19 მარტი 2017 03:35
jer shashineli gundebia yvela italiashi romas napolis da iuves garda
forzainter 19 მარტი 2017 03:33
me piolsi shecvlebi da tamashis ertferovnebas ver vitan interistam sworad agnisha erti stili aqvs am kacma yvelam icis raundaqnas ras erchis murilios dges ra magrad shemovida da ra magrad iyomara rais medeli chemi interis susti maxre aris mtliand dacva
forzainter 19 მარტი 2017 03:23
ra shuashi ra shekitxvebs miscvam piolma utxra ar utxra eg raa ,anada barbosas transferze ro ambob kide suningi ar etoda arferso dzaan maintersebs erti ras etyoda suningi gundis mtavar mwvrtnels aratom ar atamashebo egeti ragacebi marto saqartveloshi xdeba jigaro,aq imitoa gundis mwvrtneli mwvrtneli wyitavs yvelafers vis daayenebs da vis ara,mashin tion suningi iqneboda mwvrtnelic da yvelaferic
forzainter 19 მარტი 2017 03:21
liverskorze shen naxulob angarish,me pirad sheuracyofazea r gamdmovdivar aq ubralod chemi azria da meti araferi,naklebad maintersebs shen ras fiqrob ukve piolze da vin rogor gaixsna kide
forzainter 19 მარტი 2017 03:19
vaime gmerto shen mishvele
forzainter 19 მარტი 2017 03:19
shen tu dambrozios dacvashi tamashi mogwons maladec ra shetevbshi araushavs dacvashi ra mogaxseno yvela sahaero brcolas agebs
forzainter 19 მარტი 2017 03:17
sxva ambavi iyo mandtqo exla gind daijeret gind ara
forzainter 19 მარტი 2017 03:15
rac pioli danishnes imis mere erti saqebari sityav ar mitqvams magis ,piols gaumartla jigrebo ubralod inters unda daewyo mogeba seria sxvanairad ar gamodioda tore gavardeboda gundi eg momenti gaumartla magas ,erti ar dagaviwydet yvela principuli tamashi datmo piolma aba romeli moigo erti principuli tamashi gamaxsenet piolis dedbili dedasheveci me
gio interi 19 მარტი 2017 02:43
deburs gadaushenda patroni magis deda vatire,deburis bralia exla aset dgeshi rovart.
TEMO bolqvadze 19 მარტი 2017 01:39
Rais de buri magis saxelis gagoneba ar minda.dges peros rac momentebi qonda maqedan 2 ro sheegdo da 4-2 ro mogvego mashin pioli moigebda? Tu perom ro maza burtebi sami metridan piolim utxra.ra piolis bralia.am sami qulis dakargva peros sindiszea.me ar vambob pioli unda darches tqo.inters chirdeba simeone an konte.tu ara da pioli darcheba.am bolo cleebis ganmavlobashi gundi dzlivs tamashobs pexburts.tamashebs ar uyurebt tu liveskoreze naxulobt angarishs.axalhazrdebtan ar mushaobso ver vityvit.ertaderti barbosa yavs amochemebuli rac yvelas nervebs gvishlis da magic etyoba ragacashia saqme tore barbosa suningis nayidia da pavoriti pexburtelia da davijero arapers eubnebian? Ager kondogbia avigot magraf gaixsna galiardini.dambrozio tundac magrad gaixsna.dalagebul pexburts atamashebs da gundi ro ushobs pirvel burts mjera ro shemoatrialebs rac es imedi dakarguli gvqonda.sirma dw burma raebi aketa peros skamze ajenda kandtevasac da kaliarebtan agebda da boloniebtan.intershi unda movides simeone an konte tu arada darches unda pioli me ase vpiqrob .
forzainter 19 მარტი 2017 01:10
ro daamtavrebs karieras mashin ukve scva tema ,ragac adgilze daasaqmnon ,moum exla sxva gundshi unda daweros istoria magas chalichobs ise sulac ar minda magis dabruneba shemazizga fexburti kaci charchenilia ukve cvel droshi,sufta avtobusaaa raaaa ukve
forzainter 19 მარტი 2017 01:04
uyuret exla kido pioli shemdeg sezonshi da viyot ese,aq bevrs undoda maurinios dabruneba me ver xvdebodi ra logikit icaxdit damagis dabrunebas kacma yvelaferi moigo aq da ra pontshi unda dabrunebuliyo ver vxvdebi
forzainter 19 მარტი 2017 00:58
deburi magari chkviani kacia ro icodet bichebo da barsas stilis mimdevari kacia ,magan gagacont aq gundshi miangua tore kai xani ar gecodinebodat vin iyo kide bevr axalgazrdas dawianaurebda da gaqachavda magram vin acala
forzainter 19 მარტი 2017 00:43
mand sxva rame moxda deburtan mimartebashi tore piolis deburis fexis frchxilad ar girs eg qveshefsia kaci ega fexburtelebi skamze uzis da sirikoebs atamashebs erti principuli tamashi ver moigo magan raze unda ilaparakos
interista 18 მარტი 2017 23:48
gundis dziritadi birtvi aris am gunds unda pirvel rigshi mwvrtneli top clasis mere top clasis ori fexburteli dacvis xazshi erti an ori kaci d aflangebi aucileblad.
interista 18 მარტი 2017 23:46
Diego22,
de boeris chajmuli rom ara ligis zonashic viqnebodit
interista 18 მარტი 2017 23:45
forzainter,

exla vidzaxi? aba kargad gadaxede chems komentarebs rodida vidzaxi magas. sxvashi geshlebi ;)
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 23:39
Cina statiashi davcere dambrozios sagolegadacemas gaaketebs tqo da golsac gaitans magram goli davacile. :D araperia bichebo amdeni vitminet da es erti celic movitminot.ai momavlidan chveni shemcherebeli aravin iqneba.imedi ra saxelebic ivereba transoerebze magenit gagvaxareben da bolos ar shegvcheba shiki samdoriidan murieli da aseti sirebi da isev piolic.
Diego22 18 მარტი 2017 23:35
ოხ პერო პერო რამდენჯერ გვიჯიგრე ამ სეზონში და სამწუხაროა კიდე ერთხელ რომ არ მოხდა ეს. არაუშავს რას ვიზამთ, დიდი ხანია ლიგაზე არ ვყოფილვართ და მოვიცდით ცოტას კიდე, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ვეღარ გავალთ. მაინც მადლობა პიოლის რომ ახლა მე10 ადგილზე არ ვართ და რაღაც იმედი გაგვიჩინა და ფარჩაკ გუნდებთან მაინც არ ვკარგავთ ქულებს. ძალიან მინდა სიმეონე მოიყვანონ ამ ზაფხულს, სხვა არავინ მინდა. ახლა ამ გუნდით რომ ევროპა ლიგაზე ვყოფილიყავით ერთ-ერთი მოგების პრეტენდენტი ვიქნებოდით. ეგრე გამოვიდა რომ დე ბურმა ჩაგვიჯვა ყველაფერში, ვერც ევროპაზე გავედით და ვერც ჩემპიონთა ლიგაზე გავდივართ :/ 11 7
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 23:25
Ise bichebo dges ras piqrobt jenuas zroslebs da jenuas axalgazrduls? Me oriani maq darchenili ert biletshi
forzainter 18 მარტი 2017 23:23
shen interista sul imas icaxdi cma rac danishnes pioli sgol amagaso da exla icaxi gasashvebia?ai me shvilebs ficavar martla vicaxdi da sla magas vambobdi rom eg kaci arari inetris donis mwvrtneli da gashvebiatqo erti princiuli tamashi ver moigo tipmangagaxsendet iqneb chemi natvamebi aq rom,napolistan 10 wutshi tamashi wavaget ukve
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 23:22
namdvilad mosagebi tamashi iyo.am sami qulis dakargva peros sindiszea.masti gadaicva yvelatamashi cxenivit darbis.peros magivrad barbosa shemoeyvana jobda.ederi magrad momecona kargad shemovids.chemi azdit jobda cota moecada piolis zamenis gaketeba da pero gaeyvana ederi shemoeyvana da kondogbias magivrad mario ro shemoeyvana 3 qulas davdebdit.zapxulshi plangebi gvinda da sanchesi ro moiyvanon sakmarisi iqneba,ise totenxemidan sonzea bazari.da rac sheexeba torinos saagol mag gunds kai wvrtneli unda da evrozonashi iqneba.codvaa da ar ekutvnis axla ra poziciazec aris.martla kargi bichebi arian
interista 18 მარტი 2017 23:21
tu pioli darcha barbosa wava. egre iyo lazioshic keita aitvalwuna mere candrevastan mouvida chxubi.
forzainter 18 მარტი 2017 23:10
karoche verc erti princupuli tamashi ver moviget gasvalze
NERAZZURI 18 მარტი 2017 23:06
barbosa ar atamashebs da yvelaze metad eg magizianebs......pero rato gamogvacale 3 qulaaaaaa.
gabigoli 18 მარტი 2017 23:04
es perishichi sul gamosirda, rac me magas vagino erti ar acdes. gagliardini fiqrebit nakrebshi iyo ukve. karoche raa damaglijes nervebi neta vabshe ar meyurebina.
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 23:01
Ederi kargad shemovida.perom dges chaisvara maindamainc.ra burtebi ver sheagdo.ise martla magari tamashi iyo gaxsnili da scrapi,aset scrap tamashshic daetyo piolis ro pizikuradac sustad yavs gundi egreve gaitishes.da vistan tan torinos presings ver gaudzlen.meotxeze unda davamtavrot es sezoni da egeb ragac qnan fifashi axali cesi shemoigon da gagviyvanon ligaze.mainc didi shinauroba gvyavs shida samzareuloshi :)
interista 18 მარტი 2017 22:54
JulaInter,
davemshvidobet ukve shansir cheba tu napoli waagebs, magram magis shansi araa rom waagos da sezonis bolos tu es sashualo donis mwvrtneliar gaagdes iseve seti sezoni gveqneba. napolic mougebs amat d amilanic orive mwvrtneli moigebs tamashs imitom, rom pioli araa tatqikurad dzlieri mwvrtneli yvela shifravs
JulaInter 18 მარტი 2017 22:52
chempionta ligas vemshvidobebit :)
interista 18 მარტი 2017 22:51
ara ra taqtikurad veraferi moifiqra dges am debilma kacma da magit gvajobes gvchirdeba axali mwvrtneli haerivit am gunds marto eg aklia gasashvebia pioli amas vambob sul mashinac roca 7-1 vigebt,imitom rom eg matchi moigo banegam
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 22:34
Amis martla debili deda sheveci es ra zamena gaaketa. :D
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 22:32
Galiardini gasayvania magari achrilia.mario shemoiyvanos am sirma droze sanam dagvianda bliad
interista 18 მარტი 2017 22:30
TEMO bolqvadze,
eg imito ro banega gaiyvana debili mwvrtnelia geubnebit da aha
TEMO bolqvadze 18 მარტი 2017 22:27
Mario aris shemosayvani centri airia magrad.
interista 18 მარტი 2017 22:23
banega rogor gaiyvana am qajma perisici iyo gasayvani banega rame kai pass mainc gaadzrobda exla uyure txa eders
ინფორმაცია
ჯგუფ სტუმარი-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.
მატჩის "ინტერელი"
ედერი
2 გოლი, 1 საგოლე
გამოკითხვა

რას ელოდებით სპალეტისგან?

სკუდეტო
ოთხეული
ევროპა ლიგა
სერია "ბ"
რეკლამა
Image
მინი ჩათი
interista2008
interista2008
დღეს 22:02:24

კომენტარს რატო ვერ ვაკეთEბ
interista2008
interista2008
დღეს 00:26:27

Vaxo Imedadze,
mand ro shedixar zepirad ar ici tu ratemaa?
Vaxo Imedadze
Vaxo Imedadze
გუშინ 21:59:09

კლუბის შემადგენლობ
აა აქ შესაცვლელი, რაღა დროს ლიაიჩი და ბიაბიანია?
ირაკლი ზასეშვილი

ვაზგი არის საიტის ადმინისტრატ
ორი
interista2008
interista2008
9 აგვისტო 2017

ირაკლი ზასეშვილი,
vazg vinaa?
ირაკლი ზასეშვილი

არ ვიცი ჯიგარო აბა სცადე და ვაზგს მიწერე და ჰკითხე, ის არის მთავარი და ეცოდინება უეჭველი
interista2008
interista2008
9 აგვისტო 2017

ირაკლი ზასეიშვილი amaas winat informacia davamate da siaxleebis striqonshi ar chans saertod da aravisa r unaxavs da ufleba ar maq tu rato xdeba egre?/
interista2008
interista2008
8 აგვისტო 2017

dalbertma samedicino shemowmeba uukve gaiara da daweret da fotoc miayolet
interista2008
interista2008
7 აგვისტო 2017

http://www.flashscore.com/match/h
2ySR98r/#match-summary
interista2008
interista2008
6 აგვისტო 2017

https://www.youtube.com/watch?v=m
d6mkfnNC90
kai xarisxia ukuret interi villareali

მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ სარგებლობა.
სტატისტიკა
Шаблоны для DLEторрент игры
ყველა: 9
მომხმარებლები: 0
სტუმარი: 9